BSCI

BSCI

BRC

BRC

Сырткы дизайн патенти

Сырткы дизайн патенти

Пайдалуу патент күбөлүк

Пайдалуу патент күбөлүк

Патент ойлоп табуу

Патент ойлоп табуу

Саламаттыкты сактоо жана коопсуздукту башкаруу

Ден соолук жана коопсуздукту башкаруу

ISO 9001-2015

ISO 9001-2015

FDA

FDA

айлана-чөйрөнү башкаруу системасы

айлана-чөйрөнү башкаруу системасы

Жогорку технологиялар ишканасы

Жогорку технологиялар ишканасы