BSCI

BSCI

BRC

BRC

Appearance Design Patent

Сырткы Дизайн Патенти

Utility Patent Certificate

Пайдалуу патент күбөлүгү

Invent Patent

Патент ойлоп табуу

Heath and Safety Management

Саламаттыкты сактоо жана коопсуздукту башкаруу

ISO 9001-2015

ISO 9001-2015

FDA

FDA

environment management system

айлана-чөйрөнү башкаруу тутуму

Enterprise Of High Tech

Enterprise Of High Tech